Leveringsinformatie


Al onze leveringen vinden plaats volgens onze Algemene Voorwaarden.

? In aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Markeer Wandkaarten ("MWK") zijn de volgende leveringscondities te aanvaarden:


Levering, -termijn, -kosten

? De levering van producten geschiedt uitsluitend aan bedrijven, overheid en andere instellingen.

Leveringstermijn

? De leveringstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
? De leveringstermijn gaat in na ontvangst van betaling van de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen tussen MWK en Wederpartij.
? Wanneer de levering vanwege om het even welke reden moet worden overgedaan (b.v. afwezigheid van Wederpartij), dan zal de Wederpartij een forfaitaire schadevergoeding van 135,- EUR verschuldigd zijn aan MWK, plus de bijkomende transportkosten.

Leveringskosten

? In de weergegeven productprijzen zijn de kosten van levering niet inbegrepen.

Benelux:

? De levering vindt plaats op een door Wederpartij opgegeven adres dat met een vrachtauto te bereiken is, op begane grond, achter eerste deur, zonder enig verticaal transport op/bij het afleveringsadres.

? De vermelde leveringstarieven gelden voor het vasteland van de Benelux.

? Voor afwijkende, grote formaten (zoals XXL-wandkaarten) ontvangt u een aparte prijsopgave.

EU-lidstaten, overig:

? Levering naar overige EU-lidstaten op aanvraag. Hiervoor zenden wij een aparte prijsopgave voor verpakking, transport en verzekering.


Ontvangst / Retourcondities:

Ontvangstprocedure

? Na aflevering is de Wederpartij gehouden te onderzoeken of het geleverde product volledig is (conform de transportbrief) en in goede conditie (zonder beschadiging).

? Bij beschadigingen (aan verpakking en/of product) dient de Wederpartij dit tijdens de levering aan te tekenen op de leveringsbon / transportbrief en onmiddellijk door te geven aan de leverende transportmaatschappij en terstond, doch uiterlijk binnen vijf dagen na levering, aan MWK mede te delen, bij voorkeur met ondersteunend beeldmateriaal.

? Indien niet aan de procedure is voldaan, kan niet tot enige creditering worden overgegaan.

 

Retourzendingen

? Behoudens incorrecte levering door Markeer Wandkaarten óf tijdig aangetekende en aangemelde schade aan verpakking en/of product (zie Ontvangst-Procedure) accepteert Markeer in beginsel geen retourzending.

? Retourzendingen kunnen uitsluitend plaatsvinden bij tijdige melding (zie ontvangstprocedure) en na schriftelijke goedkeuring door Markeer Wandkaarten en binnen 3 dagen na leverdatum, tenzij schriftelijk anders overgekomen.

? Onaangekondigde en/of onvoldoende verpakte goederen worden geweigerd.